Reageren

Heeft u nog vragen op het gebied van de Wet WOZ? Leg ze gerust aan ons voor. Dit kan via e-mail: belastingen@velsen.nl. Onze medewerkers staan u ook graag telefonisch te woord: (0255) 56 73 22. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur te bereiken. U kunt via dit digitale WOZ-loket bovendien: 

Uw taxatieverslag opvragen
Ga naar Taxatieverslag. Vraag het taxatieverslag op. Wanneer u van mening bent dat de gegevens op het taxatieverslag (objectkenmerken en/of vastgestelde waarde) onjuist zijn, dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag gemeentelijke belastingen
Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag/beschikking kunt u schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar de gemeente Velsen, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. U kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. 
Zorg voor het indienen dat u op de hoogte bent van de informatie. Lees daarvoor de toelichting behorend bij de beschikking. Kijk ook even onder de knoppen Wet WOZ, Vragen en antwoorden en Waardering.